La enfermedad del amianto. Historia inacabada de una tragedia. Dr. Jordi Roig Cutillas.
La malaltia de l’amiant. Història inacabada d’una tragèdia.
4 desembre, 2017

L’Asbestosi, una malaltia pulmonar provocada per la inhalació de fibres d’asbest (també conegut com amiant) segueix diagnosticant-se a antics treballadors, familiars i residents de localitats on s’havia treballat amb aquest material.

La fibra d’asbest es caracteritza per unes propietats peculiars com són la seva duresa i la seva resistència a altes temperatures. Per aquest motiu el seu ús en diverses activitats industrials com frens, aïllants o la fabricació de tubs corrugats en la construcció ha estat massiu durant moltes dècades. Sovint a Espanya l’exposició del treballador a l’asbest ha passat inadvertidament quan aquest no ha estat protegit ni informat d’haver-hi estat exposat, encara que hagi estat durant un període de temps breu. En altres ocasions són els familiars dels treballadors amb una exposició intensa els que han inhalat les fibres, per exemple al manipular, raspallar i rentar la roba després d’una jornada laboral, sense ser conscients del risc que sofrien.

També és important la inhalació de fibres per la simple proximitat ambiental, com per exemple quan es donava durant anys, sense una protecció òptima ni de treballadors ni de curiosos allí presents, la demolició d’estructures amb alt contingut en amiant com és el cas dels forns incineradors obsolets o estructures similars. Tot i que el desballestament o la demolició d’un edifici pugui representar una certa espectacularitat visual, el meu consell és allunyar-nos físicament tant com sigui possible d’aquestes activitats. Tant o més injusta, si cap, és l’aparició de malalties associades a la inhalació d’asbest pel simple fet d’haver respirat l’aire ambiental en poblacions on s’hagi desenvolupat una activitat industrial rellevant amb asbest.

A Espanya el paradigma d’aquesta tragèdia es va donar a la fàbrica d’Uralita, situada a la localitat catalana de Cerdanyola del Vallès. Com bé han assenyalat altres companys aquesta ciutat barcelonina presenta unes xifres de malalties associades a la inhalació d’asbest molt superiors a les de qualsevol altre municipi del nostre àmbit. Molt recentment he tingut novament la tristesa de diagnosticar un tumor maligne pleural a una persona resident durant molts anys a aquesta localitat. No ha estat la primera vegada i em temo no serà l’última. Em commou profundament haver de diagnosticar aquesta malaltia a persones que mai han estat conscients del risc de viure a prop d’una activitat industrial basada en l’asbest i entenc les dificultats del pacient i cercles pròxims a entendre que la malaltia aparegui dècades després d’una exposició inadvertida.

Vaig obtenir la meva llicenciatura en Medicina i Cirurgia a Barcelona l’any 1977. A la carrera els meus professors em van ensenyar ja llavors amb claredat tots els riscos derivats de la inhalació de fibra de asbest. Durant la meva formació com a especialista en Pneumologia, sota la direcció del Professor Josep Morera Prat, una pneumòleg extraordinari, se’m va insistir i formar en les diverses formes de malaltia respiratòria per l’asbest, amb èmfasi en la freqüent dificultat a l’hora d’identificar aquest antecedent d’exposició al realitzar l’obligada història clínica al visitar el pacient.

Des de finals de la dècada dels 70 s’han succeït a Espanya diversos governs de centre, de dretes i suposadament d’esquerres: de manera incomprensible no ha sigut fins l’any 2005 quan s’ha publicat i aplicat de forma efectiva a Espanya una normativa legal d’obligat compliment per a totes les empreses implicades per tal de garantir la protecció laboral de tots aquells treballadors amb activitats de risc d’inhalació d’asbest. No hi ha paraules…

Dr. Jordi Roig Cutillas
Dr. Jordi Roig Cutillas
El Doctor i Pneumòleg Jordi roig Cutillas és llicenciat en Medicina i Cirurgia i Doctor Cum Laude per la Universitat de Barcelona. Format com a Especialista en Pneumologia a l’Hospital de la Vall d’Hebron. Autor de més 100 publicacions en prestigioses revistes internacionals i de diversos capítols de llibres. Investigador principal de diversos assajos clínics internacionals. Gold Member de l’European Respiratory Society, Fellow de l'American College of Chest Physicians i membre del grup Colleman. Ha estat President del Comitè Científic i de Recerca de la SEPAR, Membre de la Comissió Tècnica Avaluadora de Projectes de Malalties Respiratòries del FIS, entre d'altres.