La malaltia de l’amiant. Història inacabada d’una tragèdia.