microbioma y cancer
Microbioma i càncer
4 abril, 2022
alergia al polvo
Pacients amb MPOC i exposició a la pols
20 juny, 2022

Com afecta la Covid-19 a la salut cardiovascular? Un estudi [i] publicat el passat mes de març a la revista Nature Medicine tracta de respondre aquesta pregunta. En ell, investigadors nord-americans conclouen que un gran nombre de pacients presenta problemes cardiovasculars un any després de la Covid-19, incloent ritme cardíac anormal, inflamació, coàguls, accidents cerebrovasculars, infart de miocardi i insuficiència cardíaca.

L’equip d’investigadors va publicar un estudi previ [ii] en què ja demostraven que les persones amb Covid persistent poden tenir seqüeles a diversos òrgans, inclòs el cor.

Perfil del pacient

La majoria de pacients que van presentar problemes cardiovasculars un any després d’haver patit la Covid-19 eren homes amb una edat mitjana de 61 anys. Tenien un risc més gran aquells amb malalties greus i que havien estat hospitalitzats, encara que els autors de la investigació conclouen que també hi va haver risc entre els pacients que no havien estat hospitalitzats per Covid-19, independentment de l’edat, el sexe, la raça, si eren o no fumadors o si eren diabètics o no.

L’autor principal de l’estudi, el doctor Ziyad Al-Aly, assegura que els riscos no van perdonar cap subgrup. “És possible que, per a algunes persones els riscos cardiovasculars, com l’obesitat i la malaltia renal crònica, i la malaltia cardiovascular preclínica augmentin el risc de contraure la Covid-19 en primer lloc i condueixin a pitjors resultats cardiovasculars després de la Covid-19. Tot i això, l’augment del risc generalitzat en tots els subgrups de l’estudi probablement suggereix que la infecció per Covid-19 també està provocant una malaltia cardiovascular”, explica Al-Aly.

Principals problemes cardiovasculars

Per cada 1.000 persones, la Covid-19 es va associar, un any després, als incidents següents:

  • 45,29 incidents de qualsevol resultat cardiovascular preespecificat.
  • 23,48 incidents cardiovasculars adversos majors, inclosos infart de miocardi, accident cerebrovascular i mortalitat.
  • 19,86 incidents d’arrítmies, inclosos 10,74 incidents de fibril·lació auricular.
  • 12,72 incidents d’altres trastorns cardiovasculars, inclosos 11,61 incidents d’insuficiència cardíaca i 3,56 incidents de miocardiopatia no isquèmica.
  • 9,88 incidents de trastorns tromboembòlics, inclosos 5,47 incidents d’embòlia pulmonar i 4,18 incidents de trombosi venosa profunda.
  • 7,28 incidents de cardiopatia isquèmica, inclosos 5,35 incidents de malaltia coronària aguda, 2,91 incidents d’infart de miocardi i 2,5 incidents d’angina.
  • 5,48 incidents de trastorns cerebrovasculars, inclosos 4,03 incidents d’accident cerebrovascular
  • 1,23 incidents de malaltia inflamatòria, inclosos 0,98 incidents de pericarditis i 0,31 incidents de miocarditis.

Covid persistent

L’estudi posa de manifest la necessitat d’una estratègia de resposta per abordar els receptes que presenten els efectes de la Covid-19 a llarg termini. “Hi ha moltes llacunes de coneixement que cal investigar en el futur per comprendre millor la salut de les persones amb problemes cardiovasculars derivats de la Covid-19 i els seus efectes a llarg termini”, conclou Al-Aly.

Els autors alerten que la gran quantitat de persones amb Covid-19 a tot el món es pot traduir en milions de persones amb malalties cardíaques en el futur, amb les consegüents implicacions que això suposa per als sistemes de salut. “Necessitem adonar-nos-en ara i assegurar-nos que estem preparats i llestos per abordar les necessitats dels pacients”, conclou l’autor principal de l’estudi.

[i] Abbasi J. The COVID Heart-One Year After SARS-CoV-2 Infection, Patients Have an Array of Increased Cardiovascular Risks. JAMA. 2022;327(12):1113-1114.ttps://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2789793?utm_campaign=articlePDF&utm_medium=articlePDFlink&utm_source=articlePDF&utm_content=jama.2022.2411

[ii] Al-Aly Z, Xie Y, Bowe B. High-dimensional characterization of post-acute sequelae of COVID-19. Nature. 2021;594(7862):259-264.

Dr. Jordi Roig Cutillas
Dr. Jordi Roig Cutillas
El Doctor i Pneumòleg Jordi roig Cutillas és llicenciat en Medicina i Cirurgia i Doctor Cum Laude per la Universitat de Barcelona. Format com a Especialista en Pneumologia a l’Hospital de la Vall d’Hebron. Autor de més 100 publicacions en prestigioses revistes internacionals i de diversos capítols de llibres. Investigador principal de diversos assajos clínics internacionals. Gold Member de l’European Respiratory Society, Fellow de l'American College of Chest Physicians i membre del grup Colleman. Ha estat President del Comitè Científic i de Recerca de la SEPAR, Membre de la Comissió Tècnica Avaluadora de Projectes de Malalties Respiratòries del FIS, entre d'altres.