Tabac

31 maig, 2017
diamundialsintabaco dr jordi roig cutillas

L’hàbit de fumar mata 6 milions de persones a l’any.

En el 2015, el tabaquisme va ser la causa d’una de cada 10 morts al món, matant més de 6 milions de persones, amb una pèrdua global de gairebé 150 milions d’anys de vida ajustats per discapacitat. Al llarg de la història, la humanitat s’ha vist assolada per epidèmies de malalties contagioses que gràcies a la medicina i les polítiques públiques, en diferents graus, ha estat capaç de controlar. Higiene, vacunació, xarxes pels mosquits i antibiòtics són alguns dels avenços que han ajudat a reduir de forma substancial la incidència i la mortalitat de malalties contagioses com ara el còlera, […]
25 maig, 2017
El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco a revisión. Dr. Jordi Roig Cutillas

El Conveni Marc de l’OMS per al Control del Tabac a revisió. Què s’ha aconseguit des de la seva aprovació?

El tractat mundial per al control del tabac ha reduït les taxes de tabaquisme en la seva primera dècada, però cal seguir treballant. Malgrat el progrés mundial en la reducció del tabaquisme des que el Conveni Marc de l’Organització Mundial de la Salut per al Control del Tabac (OMS-CMCT) va entrar en vigor el 2005, no totes les mesures clau de reducció de la demanda s’han implementat al mateix ritme, però fer-ho podria reduir encara més el consum de tabac. El tractat mundial per al control del tabac ha incrementat l’adopció de mesures destinades a reduir el consum del tabac […]