Pacients amb MPOC i exposició a la pols

salud cardiovascular
Efectes de la Covid-19 a la salut cardiovascular
27 abril, 2022
platjes sense fum a Espanya
Platges sense fum a Espanya
15 juliol, 2022

L’exposició a la pols té efectes perjudicials en els pacients amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC), fins i tot en aquells que estan sensibilitzats (els que no tenen símptomes al·lèrgics).

Així ho afirma una investigació publicada a American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine[i], que té com a objectiu estudiar l’exposició a al·lergògens amb els resultats a la MPOC, ja que actualment aquesta relació no es coneix clarament.

Els investigadors van avaluar la sensibilització a cinc al·lèrgens comuns en interiors: gat, gos, panerola, ratolí i àcar de la pols.

Van participar a l’estudi 183 exfumadors amb MPOC amb una mitjana d’edat de 67 anys (56% homes i 44% dones).

El 33% dels participants estaven sensibilitzats, almenys, a un al·lergen: 22% sensibilitzats als àcars, 21% a les paneroles, 11% als gats, 9,8% als gossos i 2% als ratolins.

El 77% va estar exposat almenys a un al·lergen i el 17% va tenir sensibilització amb la corresponent exposició a l’al·lergen.

La sensibilització i exposició es van associar amb una funció pulmonar un 8,3% més baixa i més risc d’exacerbació. Les associacions semblaven més pronunciades entre les persones amb una funció pulmonar més baixa.

Tot i que encara calen més estudis per comprendre millor els al·lergògens, els autors de l’estudi conclouen que l’exposició a aquests en espais interiors podria abordar-se amb estratègies de modificació ambiental per millorar els resultats de salut dels pacients amb MPOC.

[i] The Air We Breathe: Respiratory Impact of Indoor Air Quality in Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

Dr. Jordi Roig Cutillas
Dr. Jordi Roig Cutillas
El Doctor i Pneumòleg Jordi roig Cutillas és llicenciat en Medicina i Cirurgia i Doctor Cum Laude per la Universitat de Barcelona. Format com a Especialista en Pneumologia a l’Hospital de la Vall d’Hebron. Autor de més 100 publicacions en prestigioses revistes internacionals i de diversos capítols de llibres. Investigador principal de diversos assajos clínics internacionals. Gold Member de l’European Respiratory Society, Fellow de l'American College of Chest Physicians i membre del grup Colleman. Ha estat President del Comitè Científic i de Recerca de la SEPAR, Membre de la Comissió Tècnica Avaluadora de Projectes de Malalties Respiratòries del FIS, entre d'altres.