Patologies respiratòries

Patologies de l'aparell respiratori

El Servei de Pneumologia del Dr. Jordi Roig té com a objectiu la recerca, el diagnòstic, el tractament i la gestió de les malalties respiratòries complexes. Anys de formació i experiència mèdica combinats amb la recerca acadèmica i l'especialització, així com els recursos tecnològics d'última generació disponibles a la consulta de la Clínica Creu Blanca, -TAC de 320 corones, model únic a tot l'estat espanyol-, configuren un servei d'altíssima qualitat en pneumologia.

L'aportació de tots aquests valors significa un nivell assistencial que permet un treball preventiu, de diagnòstic, terapèutic i rehabilitador de la majoria de malalties agudes i especialment de les malalties cròniques de l'aparell respiratori que afecten cada dia més a la població, com ara el tabaquisme i l'MPOC, l'asma, la tos crònica i la bronquitis.

Entre les especialitzacions destaquen les referents a la detecció precoç del càncer pulmonar, la patologia provocada per l'amiant o asbestosi així com els tractaments de pneumònies adquirides en comunitats, la pneumònia causada per legionel·la o la contaminació per neurotoxina a l'aire de les cabines dels avions per filtració de l'oli dels motors.

pulmonoogist

Dr. Jordi Roig Cutillas I Tractament de malalties respiratòries

Pneumònia

Pneumònia per Legionel·la (legionel·losis o malaltia dels Legionaris)

Pneumònia per pneumococ multiresistent

Pneumònia per Pseudomonas aeruginosa

Pneumònia per adquisició intrahospitalària (Pneumònia nosocomial)

Pneumònia en pacients d'MPOC

Factors de risc d'adquisició de pneumònia

Prevenció de la pneumònia per pneumococ (vacuna antipneumocòccica)

Càncer de pulmó
MPOC
Asma
Tos recurrent i/o crònica
Hemoptisis
Fibrosi pulmonar
Malaltia pulmonar difusa
Bronquiectàsies
Nòdul pulmonar
Afectació pulmonar per exposició ambiental a fibra d'asbest
Sarcoïdosis
Asma ocupacional - laboral
Síndrome de disfunció reactiva de la via aèria
Riscs pneumològics en relació a viatges en avió
Afectació pulmonar en malalties reumatològiques freqüents
Afectació pulmonar en malalties autoimmunitàries
Toxicitat pulmonar per fàrmacs
Obesitat i la seva repercussió sobre la funció pulmonar
Síndrome d'Apnea-Hipopnea del son i/o Insuficiència respiratòria nocturna.
Broncofibroscòpia flexible
Espirometria
Test broncodilatador
Estudi de volums pulmonars amb heli
Estudi de la difusió pulmonar (transferència de CO)
Test de marxa o Walking test
Estudi polisomnogràfic