Tos crònica

3 febrer, 2017
tos cronica jordi roig cutillas

Tos crònica. Revisió New England Journal of Medicine.

Publicada una Revisió a la revista mèdica The New England Journal of Medicine sobre la Tos crònica i les estratègies per avaluar-la i abordar-la . La tos és el símptoma més comú pel qual els pacients busquen atenció mèdica. Les estimacions de la prevalença de la tos varien, però al voltant del 12% de la població general informa de tos crònica, entesa com una tos que dura més de 8 setmanes. La tos crònica és més comuna en les dones que en el homes, més habitual als 50 i 60 anys, i pot durar durant anys, amb efectes físics, socials […]