maig

31 maig, 2021
Mapa-del-potencial-de-radon

Radó i càncer de pulmó

El radó és un gas radioactiu que no té color, olor ni sabor. És present en la naturalesa des de la formació de la Terra i s’origina de manera espontània de la desintegració de l’urani existent en les roques i el sòl. El radó pot trobar-se en concentracions molt baixes a l’exterior. No obstant això, en llocs sense ventilació, com les mines subterrànies, pot acumular-se en concentracions més elevades. A les cases i als edificis els nivells de radó estan incrementats perquè el gas penetra a través dels fonaments1. La inhalació del gas radó és perjudicial per a la salut, […]
10 maig, 2021
Article Dr. Jordi Roig Cutillas Revista Lung

Asma induït per irritants causats per Síndrome Aerotòxica

El Dr. Jordi Roig Cutillas, doctor en medicina i especialista en pneumologia, principal investigador mèdic a Espanya de la Síndrome Aerotòxica, acaba de publicar l’article sobre Asma induït per irritants causats per Síndrome Aerotòxica “Irritant-induced Asthma Caused by Aerotoxic Syndrome” a la revista mèdica Lung, juntament amb els doctors Christian Domingo, Jonathan Burdon y Susan Michaelis. En l’article es reporten tres casos de tripulacions de vol que van presentar Síndrome Aerotòxica. L’objectiu de l’article és crear consciència sobre aquesta síndrome desconeguda, particularment sobre els símptomes respiratoris, i demana la implementació de protocols estandarditzats per al seu maneig. Resum de l’estudi […]
10 maig, 2021
sentencia supremo uralita

El fatal llegat de l’amiant

Corrien els anys 60 i onades de persones sense feina procedents de tots els punts d’Espanya arribaven a Cerdanyola de Vallès per guanyar-se la vida. El municipi de Catalunya situat a la comarca de Vallès Occidental s’estava convertint en una vila industrial de l’àrea metropolitana de Barcelona, gràcies a la creació de polígons com la Bòbila Uralita, Can Mitjans o la Clota, on es treballava el sector de la metal·lúrgia, tèxtil, materials de construcció i sector químic. El sector industrial ja havia començat a guanyar importància a principis de segle XX, gràcies a l’electrificació i a la instal·lació de la […]