Tos crònica. Revisió New England Journal of Medicine.

tos cronica jordi roig cutillas

Publicada una Revisió a la revista mèdica The New England Journal of Medicine sobre la Tos crònica i les estratègies per avaluar-la i abordar-la .

La tos és el símptoma més comú pel qual els pacients busquen atenció mèdica. Les estimacions de la prevalença de la tos varien, però al voltant del 12% de la població general informa de tos crònica, entesa com una tos que dura més de 8 setmanes. La tos crònica és més comuna en les dones que en el homes, més habitual als 50 i 60 anys, i pot durar durant anys, amb efectes físics, socials i psicològics destacables. Els efectes discapacitants de la tos crònica són comprensibles, ja que els pacients amb aquesta malaltia tossen centenars o fins i tot milers de vegades al dia, similar a la freqüència en que es tos quan es té un refredat. La diferència però és que la tos crònica pot durar mesos o anys. La majoria dels pacients descriuen la tos crònica com a seca o amb poc esput. L’esput excessiu podria indicar bronquiectàsies o sinusitis.

La tos crònica és una característica de moltes malalties respiratòries (malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), asma, bronquiectàsies…), de malalties no respiratòries (reflux gastroesofàgic i rinosinusitis) i també pot presentar-se com a símptoma en pacients amb malalties rares (fibrosi pulmonar idiopàtica i bronquitis eosinofílica). La tos també pot aparèixer com a efecte secundari de molts medicaments, però s’associa més a l’ús de fàrmacs inhibidors de l’enzim convertidor d’angiotensina o IECA, utilitzats per exemple pel tractament de la hipertensió (el 25% dels pacients tractats amb aquests inhibidors).

Els pacients amb tos crònica es presenten a una àmplia gamma d’especialitats en els centres de salut, i si no es resol adequadament i amb rapidesa, aquests pacients poden provocar reptes de diagnòstic i gestió als centres i els seus professionals. És per això que ha aparegut una nova guia professional a la revista americana The New England Journal of Medicine dirigida a avaluar i abordar la tos crònica, basada en opinions de consens i dades empíriques provinents de la literatura mèdica.

Chronic Cough
Jaclyn A. Smith, M.B., Ch.B., Ph.D., Ashley Woodcock, M.D.
The New England Journal of Medicine

Dr. Jordi Roig Cutillas
Dr. Jordi Roig Cutillas
El Doctor i Pneumòleg Jordi roig Cutillas és llicenciat en Medicina i Cirurgia i Doctor Cum Laude per la Universitat de Barcelona. Format com a Especialista en Pneumologia a l’Hospital de la Vall d’Hebron. Autor de més 100 publicacions en prestigioses revistes internacionals i de diversos capítols de llibres. Investigador principal de diversos assajos clínics internacionals. Gold Member de l’European Respiratory Society, Fellow de l'American College of Chest Physicians i membre del grup Colleman. Ha estat President del Comitè Científic i de Recerca de la SEPAR, Membre de la Comissió Tècnica Avaluadora de Projectes de Malalties Respiratòries del FIS, entre d'altres.