diagnostic-cancer-de-pulmo
Càncer de pulmó: diagnòstic precoç
18 octubre, 2016
cancer de pulmon neumologo jordi rogi cutillas
Novetats en el càncer de pulmó
13 novembre, 2017

Les millores en les tècniques de diagnòstic i tractament del càncer de pulmó. Quina és la millor opció en cada cas?

A la nostra societat quan a una persona del nostre entorn se li diagnostica un càncer de pulmó la reacció més freqüent és la de pensar que probablement no hi haurà massa cosa a fer perquè tots coneixem casos amb aquesta malaltia que no ha estat possible superar-la. La realitat però és que en els darrers anys les coses estan canviant i per bé.

Les millores en les tècniques quirúrgiques permeten la resecció de tumors que fins fa pocs anys tècnicament eren irresecables, ja fos per la seva localització en un lloc complicat del tòrax o bé per les seves mides. Tanmateix, en persones amb poca capacitat pulmonar, edat avançada o altres malalties associades la cirurgia mínimament invasiva i també la denominada radiocirurgia (nom col·loquial de la radioteràpia estereotàxica) permeten la curació de casos de càncer pels quals no disposàvem de bones opcions fins fa poc. La quimioteràpia individualitzada en base al resultat dels estudis de les alteracions genètiques del teixit tumoral, la radioteràpia i recentment la teràpia inmunològica completen un ventall efectiu de les opcions actuals de tractament.

Quina és la millor opció en cada cas? Aquesta és una qüestió que sovint comporta una resposta complexa que vindrà definida en gran part pel denominat estudi d’extensió de la malaltia. Diverses tècniques mèdiques poden ajudar en aquest estudi d’extensió del càncer, és a dir, intentar definir si el tumor està ben localitzat sense haver-se escampat enlloc més o pel contrari s’ha produït ja alguna invasió de ganglis propers o d’estructures locals adjacents o fins i tot l’emigració d’implants tumorals més lluny (metàstasi).

En aquest context val la pena comentar el significat real de la tècnica denominada PET (Tomografia per Emissió de Positrons), habitualment complementària de la TAC (Tomografia Axial per Computadora) i que dóna peu sovint a confusions angoixants pels pacients quan llegeixen que un PET dóna un resultat “positiu”. Quan una lesió mostra una positivitat en el PET corporal únicament vol dir que aquell teixit “hipercaptant” té una activitat metabòlica alta però això per si mateix no es sinònim de tumor. Lesions inflamatòries de diversa causa, cicatrius per exemple després d’haver patit una tuberculosi anys abans i fins i tot pòlips no malignes del colon, ofereixen sovint una activitat metabòlica alta que és informada com PET “positiu” sense que es tracti en realitat de cap tumor maligne!

Sigui quin sigui el tractament que es consensuï amb l’equip mèdic que valorarà de forma individualitzada cada cas, existeix una recomanació que és sempre vàlida: la vida segueix en el dia a dia, moment a moment i durant el tractament i desprès d’ell cal evitar el pensament continuat sobre aquesta adversitat que caldrà superar com en altres circumstàncies adverses de la vida.

El tractament que ens aconsellin els nostres metges, sigui quin sigui, acabarà un dia o altre i seguirem la nostra vida, potser amb més força i saviesa que abans! Permetim que recordi un breu fragment del poema “Romero solo” del gran poeta espanyol León Felipe: “…pasar por todo una vez, una vez solo y ligero, siempre ligero.”

Dr. Jordi Roig Cutillas
Dr. Jordi Roig Cutillas
El Doctor i Pneumòleg Jordi roig Cutillas és llicenciat en Medicina i Cirurgia i Doctor Cum Laude per la Universitat de Barcelona. Format com a Especialista en Pneumologia a l’Hospital de la Vall d’Hebron. Autor de més 100 publicacions en prestigioses revistes internacionals i de diversos capítols de llibres. Investigador principal de diversos assajos clínics internacionals. Gold Member de l’European Respiratory Society, Fellow de l'American College of Chest Physicians i membre del grup Colleman. Ha estat President del Comitè Científic i de Recerca de la SEPAR, Membre de la Comissió Tècnica Avaluadora de Projectes de Malalties Respiratòries del FIS, entre d'altres.