Un 2,6% de fumadors ho han deixat durant la pandèmia

vacuna gripe jordi roig cutillas
Pacients respiratoris de molt alt risc, prioritaris per rebre la vacuna
14 juny, 2021
Libro-Mindfulness
Maternalmente: Mindfulness para un embarazo y crianza conscientes
10 setembre, 2021

Un 2,6% de fumadors ho han deixat durant la pandèmia, encara que un 1,6% s’han iniciat.

Al voltant del 70% de la població no fumava ni abans de la pandèmia ni durant la pandèmia, el 2,6% ho ha deixat i al voltant del 1,2% han començat a fumar. Són dades de l’enquesta OEDA-COVID 2020 del Ministeri de Sanitat.

Segons l’enquesta, el percentatge de persones que augmenten el consum de tabac durant la pandèmia es troba entorn del 5,7%, mentre que el percentatge de persones que disminueixen o abandonen el consum de tabac durant la pandèmia ascendeix al 8,1%.

Per trams d’edat, es detecten diferències en el canvi de patró de consum. A mesura que augmenta l’edat, el percentatge de consumidors de tabac, i entre les persones grans, el més habitual és el manteniment del consum, sense produir-se grans canvis. D’altra banda, entre les persones més joves es detecten més canvis en els patrons de consum, sent superior el percentatge de joves que abandonen o disminueixen en consum.

En funció de la situació laboral, es detecta menys consum de tabac entre les persones que es dediquen a les labors de la llar (37,7%) i entre les persones en atur (35,7%). Respecte al canvi en funció de la situació laboral, s’aprecia un major percentatge d’abandonament o disminució de consum entre els estudiants (11,7%), mentre que el grup que manté el seu consum en major mesura són els pensionistes (19%).

Prevalença de consum de tabac

La prevalença de consum de tabac durant la pandèmia en la població de 15 a 64 anys és d’un 27,7%, no observant-se pràcticament diferències segons el sexe. Aquestes dades mostren una disminució estadísticament significativa respecte a les prevalences de consum de tabac abans de la pandèmia, de 29,1%.

Segons l’edat, s’observa una petita reducció de la prevalença de consum de tabac durant la pandèmia per Covid-19 en tots els trams d’edat, sent aquesta reducció major en els joves de fins a 24 anys.

En desagregar per sexe s’aprecia que el consum de tabac en els mesos previs i durant la pandèmia és menys intensa entre les dones, principalment en les edats entre 25 i 54 anys. El tram més jove (de 15 a 24 anys) és en el que es produeix un descens del consum més important.

Dr. Jordi Roig Cutillas
Dr. Jordi Roig Cutillas
El Doctor i Pneumòleg Jordi roig Cutillas és llicenciat en Medicina i Cirurgia i Doctor Cum Laude per la Universitat de Barcelona. Format com a Especialista en Pneumologia a l’Hospital de la Vall d’Hebron. Autor de més 100 publicacions en prestigioses revistes internacionals i de diversos capítols de llibres. Investigador principal de diversos assajos clínics internacionals. Gold Member de l’European Respiratory Society, Fellow de l'American College of Chest Physicians i membre del grup Colleman. Ha estat President del Comitè Científic i de Recerca de la SEPAR, Membre de la Comissió Tècnica Avaluadora de Projectes de Malalties Respiratòries del FIS, entre d'altres.